Låt- artist- och musikproduktion

Musik- och Artistbranschen har fått nya förutsättningar på flera sätt, och nya vägar öppnas.
ARTIST OCH MUSIKFÖRMEDLINGEN erbjuder ett nytt alternativ, ett nytt koncept som har ambitionen att förstärka live-akter och samtidigt utveckla en starkare låt-repertoar.

Låtproduktion
Parallellt med att vi åtar oss uppdrag att boka artister eller band, så erbjuder vi också en service och ett samarbete för att vid behov kunna ta fram specialskrivet låt-material som i första hand ska fungera bra live. Artisten eller bandet får en direkt respons från sin publik, som är värdefull när man senare ska välja ut låtar till skivinspelningar.

Dels kan vi erbjuda låtskrivare knutna till AOMF att komma med specialskrivna låtförslag, alternativt så arbetar vi med och utvecklar artistens eller bandets egna låtmaterial. Vi arrangerar även kompositions-sessions ihop med artister eller band och skriva nytt låt-material tillsammans.

Artistproduktion
Vi erbjuder coaching för band och artister som behöver få ut maximalt in- och uttryck på sina framträdande. Vi kan också anlita stylister, scenografer och ljustekniker för att utveckla ett mer genomtänkt helhetsintryck.

Musikproduktion
Behöver ni specialskriven musik och text för större eller mindre sammanhang, så förmedlar AOMF era önskemål och anlitar någon/några av våra rutinerade kompositörer och låtskrivare.
Vi producerar även radio-reklam och företags-jinglar.